Както се вижда от самото име, основният ни бизнес са ягодите.

Ние отглеждаме най-вече сортовете Елсанта и Дарселект.
Обръщаме обаче и достатъчно внимание на вкусния и с
плътна консистенция сорт Ароза.

Освен това предлагаме и връзващите повторно плод сортове
Диаманте и Албион (наричани още месечни ягоди), връзващи
плод от началото на август до началото на октомври.