Ние сме селскостопанска фирма в семейна собственост и управление със
следните групи продукти

Както се вижда от самото име, основният ни бизнес са ягодите. Ние отглеждаме
най-вече сортовете Елсанта и Дарселект. Обръщаме обаче и достатъчно внимание на
вкусния и с плътна консистенция сорт Ароза. Освен това предлагаме и връзващите
повторно плод сортове Диаманте и Албион (наричани още месечни ягоди), връзващи
плод от началото на август до началото на октомври.

Освен ягодите, през месеците април и май отглеждаме и по-малко популярния ревен.
А през месеците октомври и ноември прибираме реколтата от листно зеле, която народът
нарича палмата на Олденбург.

Угояването на телета беше изходната ситуация, от която най-младото поколение на на
фамилия Бенеке се разви ягодовото стопанство. И до ден днешен това производствено
звено представлява солидна и здрава основа за бизнеса на нашето стопанство.

Няколко пъти в годината ние се представяме със собствен щанд като директен продавач
на мероприятия в нашия регион, като панаири и пазари на домашни животни, също така
и по повод на „ден на открити врати на фермата“ , на които предлагаме сладкия плод в
различни варианти с мото

"От региона, за региона!"