На самата територия на нашето стопанство сме построили
собствен комплекс от квартири със санитарни възли,
умивални и перални машини.

На разположение са освен това и кухни с газови печки
и котлони.