Jak sugeruje nazwa, w główniej mierze koncentrujemy się na
uprawie truskawek.

Uprawiane przez nas odmiany to przede wszystkim Elsanta i
Darselect. Nie pomijamy także twardych i smacznych truskawek
odmany Arosa.

Oprócz tego w uprawie znajdują się odmiany Diamante i Albion
(tak zwane odmiany powtarzające), które owocują od początku sierpnia do początku października.