Główne linie produkcyjne naszego rodzinnego przedsiębiorstwa rolnego to:

Jak sugeruje nazwa, w główniej mierze koncentrujemy się na uprawie truskawek. Uprawiane
przez nas odmiany to przede wszystkim Elsanta i Darselect. Nie pomijamy także twardych i
smacznych truskawek odmany Arosa. Oprócz tego w uprawie znajdują się odmiany Diamante
i Albion (tak zwane odmiany powtarzające), które owocują od początku sierpnia do początku
października.

Dodatkowo do uprawy truskawek dochodzi w kwietniu i maju nieco mniej popularny rabarbar.
Zaś w październiku i listopadzie zbierany jest u nas jarmuż, zwany w gwarze ludowej
oldenburską palmą.

Tuczenie cieląt było pierwszą działalnością, z której wraz z namłodszą generacją rodziny
Beneke rozwinęła się uprawa truskawek. Jeszcze dziś ta gałąź produkcji stanowi solidny i
zdrowy filar naszego gospodarstwa.

Kilka razy do roku uczestniczymy z naszym stanowiskiem w lokalnych wyderzeniach, takich jak
wystawy rzemiosła lub zwierząt lub podczas „dni otwartego gospodarstwa”, oferując słodkie
owoce w różnych kombinacjach, zgodnie z mottem

"Z regionu, dla regionu!"